ประเภทสินค้า (คลิ๊กรูปเพื่อดูราคา)
  Sun Storage
  Sun Server
  Sun Software
  Sun Workstation
     
    Service

 

 
 
...

สำหรับองค์กรขนาดกลาง และขนาดใหญ่ (มีคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ครวม 100เครื่องขึ้นไป)  ติดต่อ d1@d108.com

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ - Core Switch, Router, Branch Connect, Load Balance, Wireless, NAC, Location Tracking, IP CCTV, Security Room, IP TV, Ad TV
หลายสาขา - Server HP, IBM, Sun, Apple, NEC, Fujitsu, ERP, HR, Oracle, Microsoft Dynamic, SQL, Exchange (Email), Web 2.0
www.kaizen.co.th - Data Center, UPS. 3KVA.-4,800KVA., Fire Suppression, TeleAlarm, Raise Floor, Water Leek, Access Control
www.9cisco.com - IPBX, IP Phones, CRM, ประชุมทางไกล, Unified Communication, Network Security, Firewall, IPS, Log  ตามพรบ.
 

เงินสด ลด 3% หรือ4% สำหรับยอดรวม 100,000บาทขึ้นไป
ลูกค้าที่ใช้ Version/Release เก่า สามารถซื้อ Version/Release ใหม่ โดยใช้สิทธิ Downgrade ไม่ต้องติดตั้งใหม่

 

 Application & Integration Services
 
 Application Development
 
 Collaboration & Communication
 
 Desktop
 
 Enterprise Computing
 
 Identity Management
 
 Java & Technologies
 
 Mobility
 

Back to top

 Networking
 
 Operating Systems
 
 Portal Services
 
 Security
 
 Storage Device Software
 
 Storage Management Software
 
 Systems Administration
 
 Web & Proxy Servers
 

Back to top