Kaizen B2B ธุรกิจ ถึง ธุรกิจ, B2G ธุรกิจ ถึง หน่วยงานราชการ  เราพร้อมทุกรูปแบบการชำระเงิน และการให้บริการถึงสถานที่

 

ซื้อใช้ในบริษัท ห้าง ร้าน หน่วยงานราชการ นิติบุคคล (ไม่รวมกรณีซื้อไปขายต่อ)

ราคาสินค้า ในเว็บไซต์นี้เป็นราคาปัจจุบันล่าสุด

- ใช้ราคาในเว็บไซต์นี้ ทำใบสั่งซื้อ ได้ทันที ถ้าต้องการใบเสนอราคาติดต่อพนักงานขาย โทรศัพท์ 02-809-8000 คุณจะได้รับใบเสนอราคาภายใน 2 ชั่วโมงทำการ

- ถ้าซื้อยอดตั้งแต่ 1แสนบาทขึ้นไปต่อครั้ง ต้องการราคาพิเศษ กรุณาแจ้งพนักงานขาย เพื่อขอราคากับผู้จัดการผลิตภัณฑ์(Product Manager) โดยตรง ที่โทรศัพท์ 02-809-8000

 

การสั่งซื้อสินค้า ถ้าสั่งซื้อก่อน 10.00 น. จะได้รับสินค้าภายในวันทำการถัดไป

- วัน และเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น. หยุดวันตามประเพณี

- กรณีเป็นสินค้าที่ต้องลงโปรแกรม เช่น Notebook  คอมพิวเตอร์ Server จะได้รับสินค้าภายใน 2 วันทำการถัดไป

- กรณีเป็นคอมพิวเตอร์ประกอบ และต้องลงโปรแกรม จะได้รับสินค้าภายใน 3 วันทำการถัดไป

 

เงื่อนไขการชำระเงิน มีหลายวิธี คือ

1. เครดิต 30 วัน โดยเป็นการซื้อในราคาปกติ ไม่ได้รับส่วนลด

- (สำหรับนิติบุคคล ที่จดทะเบียนไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป)

2. เครดิต 15 วัน ได้รับส่วนลด 1%

- (สำหรับนิติบุคคล ที่จดทะเบียนไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป)

3. เครดิต 7 วัน ได้รับส่วนลด เหมือนซื้อเงินสด คือ ลด 1-10%

- (สำหรับนิติบุคคล ที่จดทะเบียนไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป)

4. เช็คลงวันที่ส่งสินค้า หรือ เช็คเงินสด ลด 1-10%

- (กรณีลูกค้าใหม่ กรุณาแจ้งชื่อธนาคาร สาขา เลขที่บัญชีกระแสรายวันธนาคารที่ใช้เช็ค หรือแฟกซ์หน้าเช็คพร้อมใบสั่งซื้อ)

5. เงินสดนับธนบัตร ลด 1-10%

 

สำหรับนิติบุคคล ที่จดทะเบียนไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป กรุณาแฟกซ์เอกสารดังต่อไปนี้

1. หนังสือรับรองบริษัทหน้าแรกที่ระบุปีจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน และชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ

2. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ

3. ภ.พ.20 แสดงที่อยู่ เพื่อใช้ในการเปิดใบกำกับภาษีที่ถูกต้อง

4. แผนที่ในการส่งสินค้า วางบิล และรับเช็ค

5. รายชื่อบริษัทคู่ค้าอ้างอิง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ จำนวน 3 ราย

- ลูกค้าประวัติการชำระเงินตรงเวลา ซื้อเครดิต 7 วัน จะได้ส่วนลดเหมือนซื้อเงินสด คือ ลด1-10%

 

การบริการหลังการขาย

- ถึงสถานที่ รวดเร็วภายในวันทำการถัดไป ถ้าแจ้งซ่อมก่อน 15.00 น. มาตรฐานเดียวกับ IBM HP Compaq

- สินค้าซื้อภายใน 7 วัน เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันที ยกเว้นสินค้าขาดตลาด

- สินค้าซื้อเกิน 7 วัน การรับประกันเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต และตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

- คอมพิวเตอร์ จะได้รับการซ่อมแก้ไขภายใน 1 วันทำการ

- การซ่อมที่ต้องรออะไหล่ เช่น พริ้นเตอร์ จอภาพ UPS. โน๊ตบุ๊ค จะได้รับอะไหล่ และส่งคืนลูกค้าภายใน 1-2 สัปดาห์