ศูนย์จำหน่าย ซ่อม ต่อประกัน เครื่องพิมพ์ A1 A0 One Stop Shopping Plotter
P/N Description  SRP Inc. VAT   SRP Exc.VAT  Warranty Lead Time RR/BO Stock
HPI-CQ891A  HP Designjet T120 24-in ePrinter         55,640.00        52,000.00  1 year NBD                 45  Stock  No Stand [stand partB3Q35A ]
HPI-CQ890A  HP Designjet T520 24-in ePrinter        87,740.00        82,000.00  1 year NBD                 45  Stock  Have Stand in the box
HPQ-CQ893A  HP Designjet T520 36-in ePrinter      125,190.00      117,000.00  1 year NBD                 45  Stock   
HPI-CQ893A  HP Designjet T520 36-in ePrinter      125,190.00      117,000.00  1 year NBD                 45  Stock   
HPI-CR647A HP Designjet  T790 24-in E-PRINTER      128,400.00      120,000.00  3 year NBD                 45  By order   No Stand [stand part Q6663A]
HPI-CR648A HP Designjet  T790 24-in PS E-PRINTER      186,180.00      174,000.00  3 year NBD                 45  By order   No Stand [stand part Q6663A]
HPI-CR649C HP Designjet T795 44-in ePrinter      161,570.00      151,000.00  2 year NBD                 45  Stock   
HPI-CR652A HP Designjet  T130044-in PS E-PRINTER      328,490.00      307,000.00  3 year NBD                 45  By order    
HPI-F2L46A  HP Designjet T7200 42-in Production Printer        528,580.00      494,000.00  3 year NBD                 45  By order    
HPI-F9A29B HP DesignJet T730 36in Printer       130,540.00      122,000.00  2 year NBD                 45  By order    
HPI-F9A30B HP DesignJet T830 36in MFP Printer        150,870.00      141,000.00  2 year NBD                 45  By order    
HPI-L2Y21A HP DesignJet T930 36in Printer      161,570.00      151,000.00  2 year NBD                 45  By order    
HPI-L2Y22A HP DesignJet T930 36in PS Printer       194,740.00      182,000.00  2 year NBD                 45  By order    
HPI-L2Y23A HP DesignJet T1530 36in Printer       271,780.00      254,000.00  2 year NBD                 45  By order    
HPI-L2Y24A HP DesignJet T1530 36in PS Printer       327,420.00      306,000.00  2 year NBD                 45  By order    
HPI-L2Y25A HP DesignJet T2530 36in MF Printer       461,170.00      431,000.00  2 year NBD                 45  By order    
HPI-L2Y26A HP DesignJet T2530 36in PS MF Printer       505,040.00      472,000.00  2 year NBD                 45  By order    
HPI-CQ653C HP DESIGNJET T1200 HD-MFP 42" in Printer   1,056,090.00      987,000.00  3 year NBD                 45  By order    
HPI-G6H51B HP Designjet HD Pro Scanner       763,980.00      714,000.00  1 year NBD                 45  By order    
HPI-G6H50B HP Designjet SD Pro Scanner       447,260.00      418,000.00  1 year NBD                 45  By order    
HPI-CQ113A HP Designjet Z5200 44-in Photo Printer      217,210.00      203,000.00  3 year NBD                 45  By order    
HPI-Q6720B HP Designjet Z3200ps 24-in Photo Printer      144,450.00      135,000.00  1 year NBD                 45  By order   No Stand [stand part Q6663A]
HPI-Q6721B HP Designjet Z3200ps 44-in Photo Printer      215,070.00      201,000.00  1 year NBD                 45  By order    
HPI-CQ109A HP Designjet Z6200 42"      578,870.00      541,000.00  3 year NBD                 45  By order   Postscript Upgrade CQ745A
HPI-F2S72A  HP Designjet Z6800 Photo Printer       690,150.00      645,000.00  3 year NBD                 45  By order   Postscript Upgrade CQ745B
               
Option              
HPI-B3Q35A HP Designjet T120 24in Stand               9,523               8,900 1yr 3 weeks Stock by order
HPI-B3Q36A HP Designjet T120/T520 24" Spindle               2,782               2,600 1yr 3 weeks  By order   by order
HPI-B3Q37A HP Designjet T520 36" Spindle               2,996               2,800 1yr 3 weeks  By order   by order
HPI-C0E65A HP Designjet 36" Roll Feed Spindle               2,782               2,600 1yr 3 weeks  By order   by order
HPI-C2386A HP 60-inch Spindle               3,959               3,700 1yr 3 weeks  By order   by order
HPI-C2388A HP Designjet SIMM 128 MB             13,910             13,000 1yr 3 weeks  By order   by order
HPI-C2389A HP Designjet 500/800 24" Spindle               2,782               2,600 1yr 3 weeks  By order   by order
HPI-C2390A HP 42-inch Spindle               2,782               2,600 1yr 3 weeks  By order   by order
HPI-C2392A HP USB Cable (A-B) 5 meter                  428                  400 1yr 3 weeks  By order   by order
HPI-C7772A HP-GL/2 Accessory Card & 16 MB Module             15,408             14,400 1yr 3 weeks  By order   by order
HPI-CH654A HP Designjet 256MB Memory Upgrade DIMM               6,634               6,200 1yr 3 weeks  By order   by order
HPI-CN500B HP Designjet PostScript Upgrade             66,554             62,200 1yr 3 weeks  By order   by order
HPI-CN532A HP Designjet 5xx 24" Stand and Bin               9,523               8,900 1yr 3 weeks  By order   by order
HPI-CN538A HP Designjet 3" Spindle Adaptor Kit                  963                  900 1yr 3 weeks  By order   by order
HPI-CQ743A HP Designjet T7100 Roll Upgrade             36,808             34,400 1yr 3 weeks  By order   by order
HPI-CQ745A HP Designjet Postscript Upgrade             65,163             60,900 1yr 3 weeks  By order   by order
HPI-CQ745B HP Designjet Postcript/PDF Upgrade Kit             65,163             60,900 1yr 3 weeks  By order   by order
HPI-CQ752A HP Designjet Z6200 42" Takeup Reel             55,105             51,500 1yr 3 weeks  By order   by order
HPI-CQ753A HP Designjet Z6200 42" Spindle               3,852               3,600 1yr 3 weeks  By order   by order
HPI-CQ754A HP Designjet Z6200 60" Spindle               5,564               5,200 1yr 3 weeks  By order   by order
HPI-CQ783A HP Designjet T7xx 24" spindle               1,605               1,500 1yr 3 weeks  By order   by order
HPI-Q1246B HP Designjet 100/500/800 24"  Stand and Bin               9,523               8,900 1yr 3 weeks  By order   by order
HPI-Q1264A HP Designjet 110/120 Spindle               2,996               2,800 1yr 3 weeks  By order   by order
HPI-Q5677A HP Designjet 4500 Stacker Accessory             93,304             87,200 1yr 3 weeks  By order   by order
HPI-Q5677B HP Designjet 4500 110V Stacker Q5677B             77,682             72,600 1yr 3 weeks  By order   by order
HPI-Q6643D HP XL International 5.1 RIP Software             23,326             21,800 1yr 3 weeks  By order   by order
HPQ-Q6663A HP Designjet Z/Tx100/Tx10 24" Stand             14,124             13,200 1yr 3 weeks  By order   by order
HPI-Q6663A HP Designjet Z/Tx100/Tx10 24" Stand             14,124             13,200 1yr 3 weeks  By order   by order
HPI-Q6699A HP Designjet Zx100 44" Graphics Spindle               2,568               2,400 1yr 3 weeks  By order   by order
HPI-Q6700A HP Designjet Z/Tx100/Tx10 24" Spindle               2,996               2,800 1yr 3 weeks  By order   by order
HPI-Q6709A HP Designjet T1100 Office 44" Spindle               1,284               1,200 1yr 3 weeks  By order   by order
Onsite - Installation price              
** สำหรับค่า Installation/ ติดตั้ง แจ้งรายละเอียดที่  PM              
  for BKK only, UPC pls chk with PM            
  ค่าแรงซ่อม on-site/ unit (for 24" - 60")            
  ค่าติดตั้ง on-site/ unit (for 24" - 42")            
  ค่าติดตั้ง on-site/ unit (for 60")            
  ค่าติดตั้ง on-site/ unit (for upper than 60")            
               
*Price exclude VAT              
*EU Price based on HP Recommended End User Selling Price and above             
ศูนย์จำหน่าย ซ่อม ต่อประกัน เครื่องพิมพ์ A1 A0 One Stop Shopping Plotter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์จำหน่าย ซ่อม ต่อประกัน เครื่องพิมพ์ A1 A0 One Stop Shopping Plotter
 
อธิบายรายละเอียดสินค้า, วิธีการดูสเปคสินค้า, อธิบายหน่วยย่อ
ppm Page per Minute หรือ จำนวนหน้าต่อนาที คือ ความเร็วในการพิมพ์ (ตัวเลขยิ่งมาก ก็ยิ่งเร็ว)
ppm/color Page per Minute หรือ จำนวนหน้าต่อนาทีกรณีพิมพ์สี (หน่วยปกติ กรณีพิมพ์สีดำ)
Paper size คือขนาดกระดาษสูงสุดที่พิมพ์ได้ และพิมพ์กระดาษที่ขนาดเล็กกว่าได้
Buffer/RAM คือ หน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ เพื่อเก็บข้อมูลไว้ขณะพิมพ์ ดังนั้นยิ่งมี RAM มากก็ยิ่งดี
DPI.
Dot per Inch คือ ความละเอียดจุดต่อนิ้ว ตัวเลขยิ่งมาก ยิ่งละเอียดมาก
x00 x x00 คือ ความละเอียดต่อนิ้ว แนวนอน และ แนวตั้ง
คำถามที่ตอบบ่อย
พล็อตเตอร์
มี 3 ขนาด คือ A2, A1, A0
A2 คือยี่ห้อ HP Roland
A1 A0 HP เท่านั้น
- รุ่นใหญ่ ควรซื้อยี่ห้อ HP และซื้อสัญญาต่อประกันอะไหล่ทุก1-3ปี
ศูนย์จำหน่าย ซ่อม ต่อประกัน เครื่องพิมพ์ A1 A0 One Stop Shopping Plotter
 
© 2000 d108.com. All rights reserved
Hosting by Procurve Group 1992
Web design by Gaemboom.com